Rubriky
Zdraví

Zdraví těla i duše

Obzvlášť v dnešní době, kdy se lidé dožívají velmi vysokého věku, je důležité, abychom byli schopni udržet si po dlouhou dobu dobré zdraví. Zdraví je totiž podkladem kvalitního a naplněného života, což si přeje snad každý z nás. Samozřejmě, zdraví je něco, co můžeme do jisté míry ovlivnit, ale ne na vše máme vliv. Toto je velice důležité si uvědomit, jinak budeme mít tendenci, klást si za vinu jakékoli onemocnění, i když to naše vina rozhodně není. Velkou roli totiž hraje i genetika, prostředí a všechny možné náhodné vlivy, které na nás působí. Velmi důležité, a s fyzickým zdravím také neoddělitelně spojené, je zdraví psychické.

osamělost

Je to v dnešní době jistě hodně diskutované téma, ale stále jsou zde jisté problémy. Důležitá je totiž prevence, na kterou se příliš nedbá. Psychická prevence stojí například na tom, zda jsme schopni trénovat svou odolnost. Tento trénink je nejlepší dělat pod vedením zkušeného psychologa nebo psychoterapeuta, ale začít by se s ním mělo co nejdříve. Každý chce vychovávat svoje děti tak, aby na ně bolestné věci působily co možná nejméně. Ale jako rodič nesmíme dovolit, aby z dítěte vyrostla křehoulinká panenka, proto je některým nepříjemným zážitkům vystavovat musíme.

deprese

Běžně se ale dítě s takovýmito situacemi ve svém životě potká, ať už je to ztráta někoho blízkého nebo špatný kolektiv ve třídě. Pak je opět na nás, jak budeme se vzniklou situací pracovat a zda necháme sobě i dítěti čas se s ní vypořádat. Psychologie je tak náramně složitá, že nikdy není od věci, když se cítíme nedobře, vyhledat pomoc odborníka. Problémem je ovšem to, že i přes to, že je psychologie na vysokých školách jedním z nejvyhledávanějších oborů, je velmi mnoho pacientů, kteří pomoc odborníka potřebují vyhledat. Takže najít dobrého psychologa, za kterého neutratíte majlant, je velký oříšek.